Közmeghallgatás


 

2008. szeptember 29-én 18 órakor a művelődési házban közmeghallgatást tartott Döbrököz község képviselő testülete.

Napirend volt:

 

I. A Dombóvári Rendőrkapitányság tájékoztatója a helyi közbiztonság helyzetéről 

1. Dr. Szíjártó István kapitányságvezető tájékoztatója a döbröközi közbiztonság helyzetéről 

2. Fórum, lakossági kérdések

 

II. Beszámoló az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről 

1. Szili Lajosné polgármester beszámolója az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről 

2. Lakossági kérdések

 

Szili Lajosné polgármester asszony köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy erre a közmeghallgatásra elsősorban Dr. Szíjártó István kapitányságvezető kérésére került sor, aki felkeresi a környék településeit, ahol egyrészt beszámol az adott település 2008. év 1-9 havi bűnügyi helyzetéről, ill. fórumot kíván adni a települések lakóinak arra, hogy a rendőrséggel szembeni elvárásaikat, javaslataikat megfogalmazhassák.

E párbeszéd egyébként már elkezdődött a helyi képviselő testülettel is, hiszen a közelmúltban testületi ülésen számolt be a kapitány úr a rendőrség tevékenységéről. Ezen az ülésen a képviselők megfogalmaztak komoly, a község lakóit érdeklő kérdéseket, mely sokunkat felzaklatott, ill. a hiányos információk miatt szóbeszédek, találgatások sorozata indult el a faluban.

Dr. Szíjártó Istvánnal a kapitányság minden jelentős vezetője megjelent.

A kapitány úr általánosságban Döbrököz község közbiztonságát jobbnak tartotta, mint a legtöbb környékbeli települését. A bűncselekmények 60%-át Dombóváron követik el. Egy évben átlagosan 1300-1400 bűncselekményt követnek el. A kapitány úr reményei szerint decemberre jelentős javulás következik be, ugyanis a például a jövő héttől akciósorozat indul a községek igényeinek megfelelően. Deák Béla körzeti megbízott munkáját jónak értékelte, felderítési mutatói jobbak, mint a környező településeken.

A közelmúlt döbröközi eseményeiről is részletes tájékoztatást kaptunk.

 

A tanyabetörésekről. Döbröközön az idén több sorozatban tanyákat, pincéket, lakóépületeket törtek fel. Jelenleg 16 sértett van, de ez a szám még nőni fog, hiszen lefoglaltak olyan tárgyakat is, melyek gazdái még nem jelentkeztek. Összesen 84 eltulajdonított tárgy került elő. A bűnelkövetők döbrököziek: 5 gyanúsított közül 4 fiatalkorú. Az eljárás lassan halad, mivel a fiatalkorúakkal kapcsolatosan speciális eljárást kell követni. Ellentmondásosak a vallomások is, s mire véget ér a vizsgálat, kb. 1200 oldal anyag keletkezik majd.

 

A Polgármesteri Hivatali betöréséről elmondta, hogy a vidéki tettest sikerült beazonosítani, őt már ki is hallgatták. A vizsgálat még folyik, így erről bővebb tájékoztatást nem tud ott adni.

 

Kornyék Mihály halála ügyében elmondta, hogy teljes bizonyossággal megállapítható, hogy sajnos élve került a hígtrágya tárolóba, ahol megfulladt. Hatósági boncolás során speciális vizsgálatokat végeztek el, melyek kizárják az idegenkezűséget is. Szakértőt rendeltek ki annak megvizsgálására, hogy a telep üzemeltetője mennyire felelős a történtekért. Sajnos nem volt kerítés és tábla sem jelezte a veszélyt.

 

A fórumon több hozzászóló is volt.

Vidus Attila a polgárőrség részéről elmondta, hogy a 35 négyzetkilométer terület biztonságát képtelenség szavatolni. Alapvető felszerelésbeli hiányosságok vannak, saját gépkocsival járnak, melyek pl. a hegyi terepre nem alkalmasak.

Az engedély nélküli árusok ellen a rendőrség fellép, azok áruját elkobozza.

Lázár Albert a kóbor kutyák problémáját vetette fel. - Az ebek befogásának kezdeményezője a jegyző lehet. - hangzott el.

Farkas Tamás elmondta, hogy megdöbbenéssel fogadta a község lakossága a múlt héten a dombóvári TV-ben Majláth László nyilatkozatát, miszerint a cigányok a kistérségben fegyverkeznek. Kérte a rendőrkapitány urat, hogy vizsgálják ki az ügyet, milyen címen, honnan szerzik be a cigányok a fegyvereket. – A kapitány elmondta, hogy értesültek már a Majláth úr kijelentéséről, s már vizsgálják is az ügyet.

Czeller György megkérdezte a kapitány úrtól, hogy tudomása szerint a Magyar Gárda követett-e el bűncselekményeket, ugyanis egyesek Döbröközön ezzel riogatnak másokat. – A kapitány úr válaszában kijelentette, hogy a Magyar Gárda nem követett el bűncselekményeket, az illetékességi területén rendezvényeik rendben lezajlottak.

 

Szili Lajosné polgármester asszony összefoglalójában elmondta, hogy véleménye szerint másutt sokkal rosszabb a helyzet. A rendőrség a helyi polgárőrséggel együttműködve eredményesen dolgozik Döbrököz közbiztonsága érdekében.

 

A közmeghallgatás második részében Szili Lajosné polgármester asszony megtartotta beszámolóját az önkormányzat 2008. évi tevékenységéről. (Megtekinthető itt.)

 

Fórum Döbrököz közbiztonságáról

 

 

<<< vissza <<<