Rendeletek


Döbrököz Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatályos rendeletei

 

 3/2005.(III. 17.) számú ÖK rendelet

A helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról (pdf)
 

7/2005. (VII. 01.) számú ÖK rendelet

A helyi közművelődési feladatok ellátásáról (pdf)
 

8/2005. (X. 19.) számú ÖK rendelet

A közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről (pdf)

 

4/2006 (III.18.) sz. rendelet

A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (pdf)
 

5/2006 (III.17.) sz. rendelet

A települési lakóingatlanok fajtáinak települési átlagértékeiről, és az illetékességi területén megállapított értékövezetekről (pdf)
 

9/2006. (V.18.) számú rendelet

A temetőről és a temetkezés rendjéről (pdf)
 

14/2007. (VIII.1.) sz. ÖK. rendelet

A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről (pdf)


 
2/2009. (IV.10.) sz. ÖK. rendelet

A sportról (pdf)


14/2010. (XII.23.) számú rendelet

A település szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról (pdf)


15/2010. (XII.23.) számú rendelet

A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról (pdf)


 6 /2010 (VI.11.) számú rendelet

A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól (pdf)


 7/2010 /VI.11./ számú rendelet

A kedvtelésből és sportcélból tartott állatok tartásáról és védelméről (pdf)


10/2011.(VI.15.) számú rendelet

A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól (pdf)

 

11/2011. (VIII.02. ) rendelet

A természetben nyújtható szociális ellátások egyes fajtáiról (pdf)

 

13/2012.( XII.11.) önkormányzati rendelet

A helyi köztisztviselői jogviszony egyes kérdéseiről (pdf)


 
3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet

Vagyonáról, vagyonával való tulajdonosi jogok gyakorlásáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (pdf)

 

 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelet

Az épített környezet értékeinek helyi védelméről (pdf)


10/2013. (X.17.) önkormányzati rendelet

A KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (pdf)

 

12/2013. (XII.10.) önkormányzati rendelet

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményi térítési díjak és az élelmezési nyersanyag norma megállapításáról (pdf)


 
5/2014. (X.13.) önkormányzati rendelet

Szervezeti és Működési Szabályzatáról (pdf)


 
6/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet

A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (pdf)


 
7/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelet

A zöldhulladék égetésére vonatkozó szabályokról (pdf)

 

 2/2015. ( I.29.) önkormányzati rendelet

A helyi adókról (pdf)


 4/2015. (II.17.) rendelet

A szociális gondoskodás helyi szabályairól (pdf) 


 
7/2015.(II.17.) önkormányzati rendelet

A filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról (pdf)

 

10/2015. ( V.19.) rendelet

Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról (pdf)

 

1/ 2016. (II.16.) önkormányzati rendelet
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (pdf)

 

8/2016. ( I.29.) önkormányzati rendelet
Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (pdf)