Számvetés a 2009-es évről

(Szili Lajosné polgármester asszony évértékelője)

 

Kedves Olvasó!

 

Már csak pár nap és elmúlik a 2009-es év. Az év vége és az új év kezdete mindig számvetésre késztet bennünket. Annak számbavételére, hogy mi minden történt az elmúlt évben, terveinkből mit sikerült megvalósítanunk és mi az, amit kudarcként kell megélnünk. Mindegyikben volt részünk.

 

Az évet az akadálymentesített orvosi rendelő átadásával kezdtük, melyet a tavalyi nyertes pályázataink kivitelezésével folytattunk. Ezek voltak: összesen 910 m hosszú új betonjárda építés a Páhy, Iskola, Ifjúság és Külső utcában, a polgármesteri hivatal infrastrukturális és informatikai fejlesztése és az uniós követelményeknek megfelelő Külső utcai játszótér létesítése.

 

Április hónapban településünkön elindult az „Út a munkához” program, melynek kapcsán minden munkaképes, korábban szociális segélyben részesülő személyt munkavégzésre köteleztünk. Munkájukat Lázár Albert és Krnák Tiborné közfoglalkoztatás szervezők irányítják, akiknek munkáját a Képviselő-testület hasznosnak és eredményesnek ítéli meg. Munkahelyek hiányában önkormányzatunk nagyon fontosnak tartja a közfoglalkoztatást, ezért a közmunka programokban való részvétel mellett

 

10 fővel indulunk a 3 éves időszakot felölelő Sorsfordító-Sorsformáló programban, melynek keretében kezdetben 2 hektár területen fóliás és szabadföldi zöldségtermeléssel foglalkozunk, melyet gyógynövénytermeléssel kívánunk majd kiegészíteni. A gyógynövénytermelésbe a jelenleg folyó gyógynövénytermelő- és gyűjtő tanfolyamban résztvevőkből kívánunk bevonni személyeket.

A januárban induló 5 hónapig tartó Többcélú Társulás által szervezett közmunka programban 6 fővel veszünk részt.

 

Településünk kommunális feladatainak részbeni elvégzésére egy nonprofit kft-t tervezünk létrehozni, mely lehetőséget ad munkagép és tartozékai pályázására. Önkormányzatunk vásárolt egy kisteherautót, melynek folyamatos használatával a szinte mindennapos szállítási gondjaink megoldódtak.

 

Sajnos az életveszélyessé vált tornacsarnok felújítására benyújtott pályázatunk nem nyert, az esetleges bajok elkerülését megelőzve, a lekerítéséről gondoskodtunk. A pályázati lehetőségek keresése mellett első lépésként az életveszélyt (külső panelek eltávolítása) kell megszüntetnünk.

 

A polgármesteri hivatal apparátusában változás történt, július 1-jétől településünk jegyzője: Kárpáti Csaba. A településfejlesztéssel kiemelkedően foglalkozó új jegyző új munkamegosztást és nagy lendületet hozott a hivatal életébe, melyet a szokatlanul nagyszámú pályázatok benyújtása is igazol.

 

A nyári hónapokban az Öreghegyen (Schlégli Istvánné felé) kiapadtak a kutak, ezért önkormányzatunk 600 m hosszúságban vízvezetéket építtetett ki és közkifolyókat helyeztetett el. Az ingatlanok rákötése az ott lakók befizetését követően a tavasz folyamán megoldható.

 

Településünk részese az Európa Park projektnek, mely az Unió kulturális sokszínűségét és a hozzá tartozó országok összetartozását a települések partnerségén keresztül jeleníti meg. A programnak 27 település a tagja, megjelenítve az Unióhoz tartozó 27 tagállamot, településünk Finnországot képviseli. A jövő év szeptemberében a programmal kapcsolatos nagyszabású rendezvény (falunap) tartását tervezzük, melynek költségét Leader pályázatból fedezzük.

 

Önkormányzatunk ez évi legnagyobb kudarca, hogy községünkben nem sikerült megvalósítani a szennyvízberuházást. A II. fordulóhoz szükséges 75 %-os rákötési hajlandóságot a lakosság nagyfokú ellenállása miatt nem tudtuk teljesíteni. 2013-ig a jelenlegi konstrukcióban nem pályázhatunk, de önkormányzatunk keresi az újabb, a jelenleginél kedvezőbb feltételű pályázati lehetőséget a megvalósításra.

 

Az idei nyertes pályázataink magvalósítása megtörtént: a közfoglalkoztatáshoz szükséges gépezeteket, eszközöket vásároltunk, a tavaszi járdaépítés folytatásaként elkészült a postától a templomig és a Kapos hídtól egy szakaszon összesen 487 m hosszúságban az új betonjárda építése, továbbá elkészült az Iskola utcában a temető felé vezető 220 m hosszúságú, 4 m széles összefüggő aszfalt rétegű út, valamint több út kátyúzása.

 

Önkormányzatunk az idei évben is részt vesz a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázatban. A Képviselő-testület 13 hallgató részére 10 hónapon keresztül havi 3.000 Ft összegű támogatást állapított meg.

 

Az év folyamán az érdeklődőknek több csodálatos és mélytartalmú műsoros rendezvényben volt része (Megyezászló átadás, Karácsonyi ünnepély, stb.). Nemzeti ünnepeink és a faluszintű rendezvényeink megszervezésért a civil szervezeteknek és résztvevő pedagógusoknak köszönjük a munkáját. Külön köszönet a Hagyományőrző Alapítvány folyamatosan végzett, kimagasló munkájáért, mellyel településünk hírnevét öregbítik. Köszönjük Selyem Attiláné Apáti Anikó Karácsony előtti rendezvénysorozat sikeressége érdekében végzett fáradhatatlan munkáját. Köszönet a gyönyörű mézeskalács alkotások készítőinek, akik közelebb segítettek bennünket az ünnephez.

 

 

Ismét eljön az új év. Elcsendesülünk és elmélkedünk.

Szeretteinkre, a mögöttünk és az előttünk álló évre gondolunk. Számba vesszük, hogy mit tudtunk megvalósítani és mit tervezünk a jövő évre. Reménykedve várjuk, hogy teljesüljenek a jövőhöz fűzött terveink, elképzeléseink és vágyaink.

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében falunk minden kedves lakójának  egészségben gazdag, békés, boldog újesztendőt kívánok:                                                                

Szili Lajosné    polgármester

 

 <<<vissza<<<