Képviselő-testületi ülés

 

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzat a 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.).

Az ülés ideje: 2009. november 26. (csütörtök) 18 óra.

Tájékoztatom, hogy képviselő-testületi ülést megelőzően Döbrököz Község Önkormányzatának Szociális Bizottsága 17.00 órakor ülést tart.

 

NAPIREND

 

1.   Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról jelentés és beszámoló a polgármesteri intézkedésekről, eseményekről

    Előadó: Szili Lajosné polgármester

2.  Dr. Sánta Ilona háziorvos beszámolója a település aktuális közegészségügyi helyzetéről.

    Előadó: Dr. Sánta Ilona háziorvos

3.   Közrend, közbiztonság helyzetéről beszámoló

    Előadó: Deák Béla KMB. r. trzls

4.  Döbrököz községben működő civil szervezetek működéséről tájékoztatás.
    Előadók: civil szervezetek képviselői

5.  Beszámoló a házi segítségnyújtásról és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról

    Előadók: a gondozónők

6.   Beszámoló az ifjúsági házban folyó tevékenységről
    Előadó: Barna Tamás

7.  Pályázatokról tájékoztatás
    Előadó: Szili Lajosné polgármester

    Kárpáti Csaba jegyző

 

A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztéseket 2009. november 24-én kézbesítjük. Továbbá tájékoztatom, hogy 2009. november 30-ára a Képviselő-testületet ismét összehívom. A testületi ülés témája Döbrököz Község Önkormányzatának 2009. évi gazdálkodásának 3/4-éves beszámolója, valamint a 2010. évi költségvetési koncepció lesz. A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztés a november 26-i testületi ülésen kerül kiosztásra.

 

Döbrököz, 2009. november 20.

 

Tisztelettel:

Szili Lajosné s.k. polgármester

 

<<<vissza<<<