Nemzeti ünnepünkön megyezászlót kapott községünk

 

2009. október 23-án, nemzeti ünnepünk alkalmából zsúfolásig megtelt a Művelődési Ház. A Himnusz elhangzása után a nyolcadik osztályos tanulók adták az ünnepi műsort. Zeneiskolás tanulók muzsikáltak, Selyem Attiláné két, az alkalomhoz illő verset is előadott. Megemlékező beszédet Szili Lajosné polgármester asszony mondott.

 

 

 

Az ünnepségnek vidéki vendégei is voltak: dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke, Patay Vilmos Dombóvár város polgármestere, Tóth Gyula országgyűlési képviselő.

 

 

A megemlékező műsort követően került sor a megyezászló átadására. Dr. Puskás Imre a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke beszédében kiemelte, hogy 1000 éve alapítódott a pécsi Püspökség, és Tolna megye keletkezése is ekkorra datálódik. Beszélt arról, hogy e zászló az együvé tartozásunkat jelképezi és azt kívánta, hogy e zászló adjon erőt Döbrököz további fejlődéséhez, hagyományainak, közösségeinek megőrzéséhez.

 

 

Szili Lajosné polgármester asszony  az elnök úrtól átvette zászlót, melyet v. Kovács Ferenc plébános úr ünnepélyesen felszentelt. A plébános úr nagy ívű beszédében méltatta a zászlót, annak szimbolikáját. Elmondta, hogy a zászló közepén lévő címer központi alakja Szent István királyunk, mellette pedig fia, Szent Imre herceg látható aki templomunk védőszentje is, így ezzel erősen kapcsolódik Döbröközhöz. A zászló tehát 1000 éves kereszténységünket jelképezi, amely a hit által képes erőt adni az itt élő mai nemzedéknek is a jövő építésére.

 

 

A zászlóátadás részeként az ünnepségen jelen lévő ozorai plébános úr gyönyörű hálaadó zsoltárt énekelt.

A népviseletbe öltözött fiatalok a zászlót elhelyezték a zászlótartóba a magyar zászló és a döbröközi zászló közé.

Farkas Edit elénekelte a Hazára találtam c dalt, melyet Lakatos János gitárral kísért.

A záróműsort a Gyöngykoszorú néptánccsoport adta a Kapuvári és Borozó c. fergeteges táncukkal.

 

 

 

<<<vissza<<<