MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!

 

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzata 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme (7228 Döbrököz, Páhy u. 45.)

Az ülés ideje: 2009. szeptember 17. (csütörtök) 19 óra

Tájékoztatom, hogy a képviselő-testületi ülést megelőzően Döbrököz Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága 17.00 órakor ülést tart.

 

NAPIREND

 

1.   Tájékoztató az ülést megelőző időszak eseményeiről Előadó: Szili Lajosné polgármester

2.   Döbrököz Község Önkormányzatának az Önkormányzat és intézményei 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(11.18.) sz ÖK rendelet módosítása

Előadó: Lázár Albert elnök, Pénzügyi Bizottság (írásos előterjesztés)

3.   Döbrököz Község Önkormányzatának 2009. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Előadó: Lázár Albert elnök, Pénzügyi Bizottság (írásos előterjesztés)

4.   Tájékoztató a Képviselő-testület 26/2009.(IV.9.) sz határozata alapján a Pénzügyi Bizottság által elvégzett ellenőrzésről

Előadó: Lázár Albert elnök, Pénzügyi Bizottság (írásos előterjesztés)

5.   Döbrököz Község Önkormányzatának az egészséges ivóvízellátásról, és az ivóvíz díjának megállapításáról szóló 18/2008.(XII.17.) számú ÖK. rendelet módosítása Előadó: Szili Lajosné polgármester (írásos előterjesztés)

6.   Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása

Előadó: Kárpáti Csaba jegyző (írásos előterjesztés)

7.   Javaslat önkormányzati tulajdonú nonprofít gazdálkodó szervzet alapítására

Előadó: Kárpáti Csaba jegyző (írásos előterjesztés)

8.   A belső ellenőrzés által 2008. évben feltárt hiányosságok megszüntetésére tett Intézkedési terv (írásos előterjesztés)

Előadó: Kárpáti Csaba jegyző

9.   A 030/2 Hrsz-ú ingatlan cseréje (kivett közút) a 0125/3 Hrsz-ú ingatlanra (sportöltöző)

Előadó: Szili Lajosné polgármester

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2010. évi fordulójához

Előadó: Szili Lajosné polgármester (Csatlakozási nyilatkozat)

11. Pályázat benyújtása az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér címbirtokosai részére Előadó: Kárpáti Csaba jegyző

12. Támogatási igény benyújtása a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására

Előadó: Kárpáti Csaba jegyző (Határozati javaslat)

13. Képviselő-testületi döntést nem igénylő napirendi pontok

Előadó: Szili Lajosné polgármester

        a)   Beszámoló a Szociális kerekasztal üléséről

        b)   Komposztíádák kihelyezése

        c)   Nyárfák kivágása

        d)   Sütvényi út lezárása

        e)   Tűzvédelmi, érintésvédelmi, villámvédelmi felülvizsgálat eredménye

        f)    2009. évi TEKI (Járdafelújítás) kivitelezése

        g)   2009. évi TEUT (Útburkolat felújítás)

14. Képviselő-testületi döntést nem igénylő napirendi pontok

Előadó: Lázár Albert elnök, Pénzügyi Bizottság

        a)   Tájékoztató a képviselők 2009. évi képviselői-keret felhasználásáról

        b)   Tájékoztató a Pénzügyi Bizottság ülésén hozott döntésekről

        c)   2009.évi CÉDE (Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés) végrehajtása

15. Képviselő-testületi döntést nem igénylő napirendi pontok

Előadó: Kárpáti Csaba jegyző

        a)   Tájékoztató az adóügyi ügyintézői állásra kiírt pályázat

        b)   Döbrököz Község területén lévő üzletek, vendéglátó helyek nyitvatartása, játékgépek illetve pénznyerő automaták elhelyezése

        c)   Döbrököz Község adóbevételei, adóhátralékai

        d)   Erdei Óvodáról történő tájékoztatás

        e)   Tájékozató a Szociális földprogramról

        f)    Tájékoztató a Sorsfordító-Sorsformáló programról

16. Egyebek

 

Döbrököz, 2009. szeptember 11.

 

Tisztelettel:

Szili Lajosné s.k. polgármester

 

<<vissza<<