Tájékoztatás a Szociálpolitikai Kerekasztal üléséről

 

2009. szeptember 15-én ülést tartott a Szociálpolitikai Kerekasztal. Az ülés keretében Kárpáti Csaba jegyző tájékoztatást tartott a Szociális Föld Programról és a Sorsfordító-Sorsformáló Programról. A téma azért aktuális, mert Önkormányzatunk mindkét programhoz csatlakozni kíván olyan céllal, hogy a célcsoport tagjainak (hátrányos helyzetű személyek) lehetőségük legyen visszatérni a munka világába, illetve több évre szóló „munkaviszony”-hoz jussanak.

Az ülésen Lázár Albert közfoglalkoztatás szervező tartalmas tájékoztatást adott az április 1-jén induló közmunka tapasztalatairól és a további célok meghatározásáról. Részletesen ismertette az eltelt időszakban végzett feladatokat és az elkészült munkákat. A Kerekasztal tagjainak az volt a véleménye, hogy összességébe véve a foglalkoztatással kapcsolatban kialakított gyakorlat és eredmény jónak mondható, azonban egyes területeken szigorításokat szükséges bevezetni. Ilyenek az italozás kiszűrését célzó szondáztatás, szabadság kimerítését követő igazolatlan távollét miatti bércsökkentés, a dolgozók részéről esetlegesen elhangzó fenyegetések szankciói, tettlegesség esetén azonnali elbocsátás. Szó volt arról is, hogy a téli hónapokban 10-12 fő női munkaerőre lesz szükség. A Képviselő-testület által meghatározott 200 napos munkaszerződések lejártát követően, a személyre szóló további foglalkoztatásról vagy a rendelkezésre állási támogatás (RÁT) illetve munkanélküli ellátás igénybevételéről, a 6 vagy 8 órás foglalkozatásról a Szociális Kerekasztal még ebben a hónapban tartandó ülésén fog döntést hozni. A Kerekasztal üléséről történő tájékoztatást és a hozott döntéseket a Képviselő-testület tudomásul vette.

 

<<<vissza<<<