Községünk új jegyzője Kárpáti Csaba lett


Június 29-én a képviselő testület késő éjszakába nyúló zárt ülésén döntött az új jegyző személyéről.

Az álláshirdetésre 8 pályázat érkezett, melyet előzetesen formai és tartalmi szempontból megvizsgált a Dr. Holló István által vezetett Ügyrendi Bizottság. Sajnos a pályázók közül három fő pályázata nem felelt meg a kiírás feltételeinek, így őket a bizottság nem javasolta meghallgatásra. Öt pályázó került tehát meghívásra, akik mindannyian meg is jelentek. Szili Lajosné polgármester asszony vezette az ülést. Javaslatára a pályázókat egyenként hallgatta meg a képviselő testület. Végül három főt újból meghallgatásra szólítottak akiknek újra sok kérdést kellett megválaszolniuk.

A titkos szavazáson végül  a jegyzői múlttal rendelkező Kárpáti Csaba volt az, aki a legtöbb szavazatot kapta, elnyerve ezzel a jegyzői állást. Meg kell jegyezni ugyanakkor, hogy komoly esélye volt még két hölgy pályázónak is, akik jó benyomást keltettek a testületben magabiztosságukkal, tájékozottságukkal községünkről, bár nem rendelkeztek jegyzői gyakorlattal. Minden pályázóról elmondható, hogy bemutatkozásuk, pályázatuk figyelemre méltó volt.

Most tehát gratulálunk Kárpáti Csabának, köszöntjük őt Döbröközön.

 

Kárpáti Csaba mágocsi lakos, 40 éves, nős, egy gyermeke van. Végzettségét tekintve szakközgazdász, jogász. Családjával él együtt, így nem tud Döbröközre költözni, tehát ingázni fog a két település között. A közigazgatásban 2003 óta dolgozik. Alsómocsoládon 2003-tól 2007-ig jegyzőként, majd projektmenedzserként dolgozott. A közigazgatási szakmai munkán kívül feladata volt a projekttervezés, pályázatírás, megvalósítás, közbeszerzés, azok pénzügy elszámolása is.  Tervei között szerepel Döbröközön is a szociális feszültségek enyhítése érdekében igény szerint, ill. a pályázati lehetőségeknek megfelelően szociális, foglalkoztatási, képzési programok indítása (pl. szociális szövetkezet alapítása).

 

Kárpáti Csaba 2009. július 1-jétől tölti be a jegyzői állást.

 

<<<<<