Meghívó rendkívüli testületi ülésre


 

Döbrököz Község Polgármestere 7228 Döbrököz, Páhy u. 45.
Szám: 220-5/2009


MEGHÍVÓ


Tisztelt Képviselő Asszony/Úr!


Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzata 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület rendkívüli ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme
Az ülés ideje: 2009. április 30. (csütörtök) 18 óra
 

NAPIREND


1. Apáczai Csere János Bölcsőde, Óvoda, Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium főigazgatói álláshirdetésére beérkezett pályázat elbírálása, és az intézményfenntartó társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Szili Lajosné polgármester


2. A döbröközi civil szervezetek támogatására kiírandó pályázat feltételeinek megállapítása
Előadó: Szili Lajosné polgármester


3. Egyebek
 

Döbrököz, 2009. április 21.
 

                                            Tisztelettel: Szili Lajosné s.k. polgármester

 

<<<vissza<<<