Képviselő-testületi ülés Döbröközön


 

MEGHÍVÓ

Az 1990. évi LXV. tv. 12. § (2) bekezdésében, továbbá Döbrököz Község Önkormányzata 6/2003. (VI. 26.) ÖK. rendelete 14. § (3) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület rendkívüli ülését összehívom, az ülésre Önt tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Döbrököz Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala tanácskozóterme

Az ülés ideje: 2009. március 12. (csütörtök) 18 óra

NAPIREND

1.         Szalai Gyula képviselői eskütétele

2.         Ajánlattételi felhívás elfogadása a „Döbröközi óvodaépületben levő főzőkonyha bérbeadása   gyermek-,   felnőtt-   és   szociális   étkeztetés   céljából"   elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Előadó: Szili Lajosné polgármester

3.         Együttműködési megállapodás a cigány kisebbségi önkormányzattal Előadó: Szili Lajosné polgármester

4.         Állásfoglalás megyei önkormányzati fenntartású intézmények átszervezéséről

Előadó: Szili Lajosné polgármester

5.         Önkormányzati tulajdonú  egyszemélyes  korlátolt felelősségű  társaság alapító okiratának elfogadása

Előadó: Szili Lajosné polgármester

<<< vissza <<<