Szili Lajosné polgármester asszony beszéde az akadálymentesített orvosi rendelő 2009. január 28-i átadásakor


Tisztelt Vendégeink!

Szeretettel köszöntök minden kedves vendéget az akadálymentesített orvosi rendelő ünnepélyes átadása alkalmából.

Ünnep ez a mai nap községünk életében, mely egy előírásnak megfelelően elkészített, akadálymentesített orvosi rendelővel gazdagodott.

Az önkormányzat tulajdonában álló orvosi rendelő több mint 30 évvel ezelőtt épült. Évtizedeken keresztül itt közalkalmazott háziorvos,  közel három éve pedig dr. Sánta Ilona vállalkozó orvos látja el a háziorvosi feladatokat. Ebben az épületben kap helyet a védőnői szolgálat is. Az épület állaga az évtizedek súlya alatt romlott, szükséges lenne a felújítása.

A Képviselő testület azonban úgy döntött, hogy előtérbe helyezi az épület komplex akadálymentesítését. Tekintettel arra, hogy a megvalósításhoz szükséges anyagi forrással önkormányzatunk nem rendelkezett, pályázati támogatást remélve gondolkodtunk tovább.

2007. novemberében pályázatot nyújtottunk be a „Dél-Dunántúli Operatív Program” Közszolgálati intézmények akadálymentesítése - Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz DDOP-2007-3.1.1. kódszámú pályázati felhívásra – „Orvosi rendelő épületének komplex akadálymentesítése Döbröközön” címmel. A pályázat megírására a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetét kértük fel. A tavalyi év elején kaptuk az értesítést a döntésről, mely szerint a benyújtott pályázatunk kedvező elbírálásban részesült.

A beruházás teljes költsége 10.095.944 Ft. Az igényelt támogatás összege: 8.581.553 Ft, mértéke 85 %. A különbségként jelentkező 1.514.391 Ft saját forrást önkormányzatunk a költségvetésében biztosította.

Sajnos településünkön is élnek fogyatékos személyek, akiknek életvitele javításához igyekezett önkormányzatunk hozzájárulni, amikor a sikeres pályázatnak köszönhetően a beruházást megvalósította. Az 1998. évi XXXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét, az önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív részvételét biztosítja. A fogyatékos személy számára az e törvényben meghatározottak szerint – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést, melynek határideje a jövő évben, egészségügyi alapintézmények esetében még előbb lejár.

Ezt a határidőt szem előtt tartva készítettük el az épület komplex akadálymentesítését.

Az orvosi rendelő falunknak azon a részén helyezkedik el, ahol nincsenek nagy szintkülönbségek, így az akadálymentesítés aránylag jól megoldható volt. Az épület személygépkocsival, kerékpárral, gyalogosan egyaránt könnyen megközelíthető, azonban az épület előtti részen nem volt kialakítva akadálymentes parkoló és hiányoztak ennek nemzetközi jelei is. A beruházással ez a követelmény megoldódott. A járdába épített lépcsőzések szükségessé tették az akadálymentesítéses rámpa kialakítását. A közlekedők és szélfogók padlóburkolata csúszásmentes, a járófelületbe épített, lábbal és bottal jól érzékelhető burkolati vezetősáv és eltérő szegélyezés lett kialakítva. A kerekesszékkel történő közlekedés érdekében szükség volt a küszöbök eltávolítására, szélesebb ajtókra valamint távirányítóval működő ablakra.

A régi wc. mérete és felszerelése sem volt megfelelő, helyette akadálymentes vizesblokk kialakítására került sor, részletesen: mindkét oldalról megközelíthető konzolos wc. csésze, lehajtható kapaszkodók, villogó jelzéssel ellátott vészcsengő, megfelelő méretű, állítható mosdótál, dönthető tükör, megfelelő magasságú fogas, falról lehajtható babapelenkázó. A helyiségekbe Braille írásos dombor nyomott betűkkel és tapintható feliratokkal ellátott tájékozódást elősegítő táblák, piktogrammok és az épület sematikus alaprajzát jelző tábla került kihelyezésre. A siketek és nagyothallók részére elengedhetetlen hordozható indukciós hurokerősítő berendezés is biztosított. A világítás korszerűsítése és a villanykapcsolók megfelelő magasságba történő elhelyezése is megtörtént.

Az átalakításokra nemcsak a mozgáskorlátozottak miatt volt szükség, hiszen az ellátottak között magas arányban vannak nehezen közlekedő idős emberek és a védőnői szolgálatot igénybevevő babakocsis anyukák és a terhes gondozásra járó kismamák is.

Az átalakított épülettel a felnőtt a gyermekorvosi és a védőnői szolgáltatás akadálymentesen történő elérhetőségét tudtuk megvalósítani, mondhatjuk mikro térségi szinten, hiszen Dombóvárról, Kurdról és Gyulajról is járnak ide betegek.

Remélem, hogy a beruházás a helyi közösség életminőségének és társadalmi feltételeinek javítását, a fogyatékossággal élő és hátrányos helyzetű emberek esélyegyenlőségének biztosítását szolgálja.

Bízom abban, hogy az itt nyújtott egészségügyi alapszolgáltatások minden ember számára, a tartósan vagy átmenetileg fizikai, érzékszervi, értelmi fogyatékossággal élő emberek számára is önállóan, külső segítség és korlátozás nélkül, biztonságosan, kényelmesen igénybe vehetőek lesznek. Az ehhez szükséges megfelelő méretű hely, információ, jelzésrendszer és műszaki háttér a beruházással megvalósult, mely biztosítja az egyenlő esélyű hozzáférést az eltérő képességekkel rendelkezők számára is.

Ahhoz, hogy mindezt meg tudtuk valósítani összehangolt munkára volt szükség, mely a Képviselő-testület előrelátó, jó döntésével kezdődött.

Köszönet a nyertes pályázat készítőjének a Dombóvár és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének, Sebrek Csaba tervezőnek, Bodor Zoltán rehabilitációs környezettervező szakmérnöknek és a kivitelező Ermibau Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. munkatársainak és ügyvezetőjének Topa Imrének.

Köszönet a Doktornőnek, asszisztenseknek és a védőnőnek a türelméért, és azért, hogy a munkálatok egész ideje alatt, a megváltozott körülmények között a betegellátást zökkenőmentesen biztosítani tudták.

Az akadálymentesített orvosi rendelő átadása alkalmából az itt dolgozóknak kívánom, hogy legyen erejük harcolni az egészségügy feszítő gondjainak megoldásáért és településünk betegeinek gyógyításáért.

Mindehhez kívánok erőt, egészséget és gyógyító munkájukhoz lelkesítő eredményeket.

2009. január 28.

<<< vissza <<<