Polgármester asszony ünnepi beszéde


 

Szeretettel köszöntök minden megjelent kedves vendéget a felújított Kapos híd ünnepélyes felavatása és átadása alkalmából.

 

Külön nagy tisztelettel köszöntöm a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ képviseletében megjelent Kerékgyártó Attila megbízott főigazgatót és  Sitku László főmérnököt, a Magyar Közút Kht. Dél-Dunántúli Regionális Főmérnökség képviselőjét Kis István regionális főmérnököt, Rimai Rudolf megyei igazgatót, a TOLNAHIDAK 2007. Konzorcium vezető cége, a Hídtechnika Kft képviselőjét Kovács László ügyvezető műszaki igazgatót és Hegedüs Tibor projektvezetőt, a Közgép Zrt. képviselőit Sélley Tivadar szerelési főmérnököt és Batíz Károly építésvezetőt, a SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. képviselőit, Szabó Lorándot a Dombóvári Többcélú Kistérségi Társulás elnökét, a környező települések polgármestereit és minden meghívott kedves vendéget.

 

A mai nap, november 5-e szent Imre napja településünk évszázados ünnepe, hiszen falunkban ezen a napon tartjuk a római katolikus egyház búcsúját.

Szerencsés egybeesés a két ünneplés. Az új Kapos híd ünnepélyes felavatásával és átadásával ünnepi érzésünk megsokszorozódik.

 

Engedjék meg, hogy gondolatban felidézzem a régi Kapos hidat, mely 115 évig szolgálta és biztosította falunk hegyi és falusi része közötti közlekedést.

A híd falu felé eső két utolsó szelvényét a II. világháborús események során 1944-ben felrobbantották és a szerkezet a Kaposba zuhant. Még a hadműveletek idején a roncsokra fahidat építettek. A helyreállítási munkálatokat 1949-ben kezdték meg. A hiányzó elemeket a Regölyi Kapos híd részeivel pótolták.

Az átmenő forgalom soha nem szünetelhetett, hiszen a múltban és jelenleg is a lakosság jelentős hányada a hegyi részen él, akiknek szinte naponta kell a hídon átkelniük.

A több mint egy évszázad alatt, ahogyan a világ nagyot változott, úgy a híd használata is gyökeresen megváltozott.

A régmúlt, főként gyalogos - és lovasszekér közlekedést mára már felváltotta a nagyszámú személygépkocsi forgalom.

A 115 éves használat során, a folyamatos terhelés következtében a híd állapota mind rosszabbá vált, a mai kor követelményeinek már nem felelt meg.

A balesetveszély csökkentése, a közlekedésbiztonság javítása és egyéb tényezőket figyelembe véve került sor a híd felújítására.

A munkálatok ez év júliusában kezdődtek el.

A lakosság részére felejthetetlen az augusztus 16-ról 17-re virradó éjszaka, amikor az ország legnagyobb autódaruja kiemelte helyéről a régi hidat és helyére beemelte az újat.

Azon az éjszakán sokan tartózkodtunk itt a helyszínen, hogy szemtanúi legyünk a szenzációs eseménynek számító hídcserének.

Még mindig fülünkben cseng az az éjszakai csendet megtörő roppanás, mely a híd elmozdulását, a tartópillérektől történő elszakadását jelezte, és még mindig magunk előtt látjuk a levegőben himbálózó régi, majd pár óra különbséggel az új hidat.

Hogy mindez zökkenőmentesen megvalósulhatott, a kitűnő tervező, gyártó, építő és szerelő szakember gárdának és felelős vezetőiknek köszönhető.

A beruházásban részt vevők valamennyien sokat fáradoztak azon, hogy a hidat az utolsó pillanatig biztonságosan üzemeltessék.

Köszönjük munkájukat.

 

Tisztelt Vendégeink!

 

Engedjék meg, hogy a látható és kézzel fogható fizikai valóság mellett a híddal kapcsolatos érzéseinkről is szóljak.

Most jól eső érzéssel szemléljük a zászlódíszbe öltöztetett hidat, alatta a Kapos szelíd folyását.

Az imént elhangzott gyönyörű vers, „a víz szalad és csak a kő marad” szavait kiragadva, - a gondolat aktuális. A Kapos vize elhozza számunkra az általa átszelt települések üzenetét, melyet gazdagítva továbbvisz majd országunk határain túlra is. A víz elszalad, de a kő, a híd itt marad.

Nekünk döbröközieknek az ajándékként kapott új híd nagyon sokat jelent.

A kicsi óvodástól az orvoshoz igyekvő idős emberig, szinte minden lakos életének részévé vált, akikkel együtt tisztelettel köszönjük a szép ajándékot.  

 

Azon az éjszakán, amikor a régi híd már nem, az új híd pedig még nem volt a helyén és a Kapos fölött csak a nagy űr tátongott, úgy éreztük, hogy valami elmúlt. Akkor éreztük igazán a híd szükségét és fontosságát.

Úgy éreztük, mintha a 115 éves hidat búcsúztattuk volna.

Ez az érzés azonban örömteli volt, mert a búcsúzás falunknak gyarapodást, megújulást és fejlődést hozott.

Döbrököz egy szép, biztonságos és minden igényt kielégítő híddal lett gazdagabb.

 

Kívánom, hogy az új Kapos híd jelentse településünk életében az összetartozást, hiszen a híd, mint kapocs nemcsak településrészeket köt össze.

Kívánom, hogy ez a híd minden időkre kösse össze a Kapos folyó két partját, az itt élő embereket, kapcsolatokat és barátságokat.

 

 

2008. november 5.

  

 

<<< vissza <<<