Dr. Markó Gábor jegyzőtől néhány adat


 

Néhány adat a polgármesteri hivatal 2007. évi tevékenységéről. A hivatalban 4089 db ügyirat került iktatásra. A hivatal államigazgatási hatósági ügyben (jegyzői hatáskör) 2319 határozatot hozott. Önkormányzati hatósági ügyben (képviselő-testületi hatáskör) 238 határozat született, melyből 136 db-ot a képviselő-testület bizottságai, 102 db-ot a polgármester asszony hozott. Jelenleg a polgármesteri hivatal személyi állománya 7 fő köztisztviselőből és 8 fő közalkalmazottból (védőnő, karbantartó, konyhai dolgozók, mezőőr) áll.

 

 

<<< vissza <<<